Vrijblijvend voorstel

Wat is een contentplan?

Een contentplan is een gedetailleerd en uitgebreid schema waarmee je de publicatie van al je content voorbereidt. Die content kan in de vorm van tekst of beeldmateriaal zijn.

Wat moet er allemaal in een contentplan?

  • het onderwerp van een stuk content
  • wie is het doelpubliek?
  • via welke kanalen ga je de content verspreiden?
  • wat is het doel van dit stuk content?
  • de datum waarop je het wilt publiceren
  • wie gaat het stuk content schrijven/maken?
  • tegen wanneer moet het af zijn?
  • welke collega gaat het nalezen/reviewen?
  • wat is de status van de content? (in verwerking/klaar/gereviewd/gepubliceerd/…)

Natuurlijk maak je je contentplan zo uitgebreid als je zelf wilt. Zo kan je bijvoorbeeld ook nog de verschillende links toevoegen van en naar het stuk content. Of op welke social media-kanalen je een link gaat publiceren. Voorzie voor elk social media-kanaal ook al bijhorende tekst en beeldmateriaal.

Dankzij een goed contentplan behoud je structuur in je werk en dat van je collega’s, wijk je niet af van vooropgestelde doelen en haal je gemakkelijk je deadlines.